Tag : termen depunere

Home » Posts tagged termen depunere"

Articolul 118 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. (2) Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia ..

Vezi tot articolul