Tag : reparatii dupa accident

Home » Posts tagged reparatii dupa accident"

Articolul 80-1 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 În situaţiile prevăzute la art. 79 şi art. 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor. Actualizat prin: OUG 69/2007 – pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile ..

Vezi tot articolul

Articolul 93 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către persoanele care au asemenea atribuţii, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a produs un ..

Vezi tot articolul