Tag : Permisul de conducere

Home » Posts tagged Permisul de conducere"

Art. 42 Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină se preschimbă, în condiţiile legii, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe raza căreia titularul are domiciliul sau, în cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, reşedin..

Vezi tot articolul

Art. 44 (1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectuează, în condiţiile legii, în baza următoarelor documente: a) fişa deţinătorului permisului de conducere; b) originalul şi copia actului de identitate; c) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere şi a taxei de eliberare a acestui document; d) permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită, ..

Vezi tot articolul

Articolul 23 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere valabil, corespunzător categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie. (2) Au dreptul de a conduce autovehicule ..

Vezi tot articolul