Tag : Articolul 120 Codul Rutier

Home » Posts tagged Articolul 120 Codul Rutier"

Articolul 120 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, precum şi, după caz, hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate. (2) Procesele-verbale ale cetăţenilor străini sau ale cetăţenilor români cu domiciliul sau, după caz, rezidenţa ..

Vezi tot articolul