Codul Rutier : Capitolul 9 – Atribuții ale unor ministere și ale altor autoritați publice

Articolul 122 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are următoarele atribuţii: a) ia măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează; b) ia măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum şi a echipamentelor destinate siguranţei circulaţiei pe drumurile din ..

Vezi tot articolul

Articolul 123 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Ministerul Apărării are următoarele atribuţii: a) îndrumă, supraveghează şi controlează circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor aparţinând acestui minister şi controlează respectarea de către conducătorii de vehicule din subordine a regulilor de circulaţie; b) cooperează cu poliţia rutieră pentru realizarea acţiunilor de însoţire a coloanelor oficiale ..

Vezi tot articolul

Articolul 124 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Ministerul Educaţiei şi Cercetării are următoarele atribuţii: a) asigură, prin programa şcolară, educaţia rutieră a preşcolarilor şi elevilor din învăţământul preuniversitar; b) asigură, în unităţile de învăţământ specializate, pregătirea cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere; c) îndrumă, coordonează şi controlează, prin inspectoratele şcolare, activitatea de ..

Vezi tot articolul

Articolul 125 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Ministerul Sănătăţii Publice are următoarele atribuţii: a) elaborează norme referitoare la examinarea medicală a candidaţilor la examenul pentru obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de vehicule; b) stabileşte măsurile ce trebuie luate de unităţile sanitare, în scopul prevenirii accidentelor de circulaţie generate de cauze medicale; ..

Vezi tot articolul

Articolul 126 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Comisia pentru Supraveghere a Asigurărilor împreună cu poliţia rutieră întocmesc programe de prevenţie rutieră şi îndrumă, coordonează şi controlează modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfăşurării acestor programe se asigură de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor împreună cu societăţile de asigurare autoriza..

Vezi tot articolul

Articolul 127 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) În scopul coordonării unei strategii unitare, multidisciplinare în domeniul siguranţei circulaţiei rutiere, în subordinea Guvernului funcţionează Consiliul Interministerial pentru Siguranţa Rutieră. (2) Atribuţiile Consiliului Interministerial pentru Siguranţa Rutieră se stabilesc prin hotărâre a Guvernul..

Vezi tot articolul

Articolul 128 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii: a) iau măsuri pentru menţinerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează, precum şi pentru iluminarea corespunzătoare a acestora, conform legii; b) iau măsuri pentru instalarea, aplicarea şi întreţinerea mijloacelor de semnalizare rutieră şi ..

Vezi tot articolul

Articolul 129 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi autorităţile administraţiei publice locale iau măsuri pentru popularizarea regulilor de circulaţie în rândul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice şi în acest scop vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare. (2) În unităţile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial obligatoriu ..

Vezi tot articolul