Codul Rutier : Capitolul 8 – Căi de atac împotriva procesului verbal de constatare

Articolul 118 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta. (2) Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale complementare de la data înregistrării acesteia ..

Vezi tot articolul

Articolul 119 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 În cazul în care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata învestita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate în eveniment și societatea de asigurare. ..

Vezi tot articolul

Articolul 120 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, precum şi, după caz, hotărârea judecătorească prin care s-a soluţionat plângerea constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate. (2) Procesele-verbale ale cetăţenilor străini sau ale cetăţenilor români cu domiciliul sau, după caz, rezidenţa ..

Vezi tot articolul

Articolul 121 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) – ABROGAT În cazul în care instanta învestita cu solutionarea cauzei a respins plângerea contravenientului împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara, îsi produce efectele dupa data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti si expirarea valabilitatii dovezii înlocuitoare a permisului de conducere. ..

Vezi tot articolul