Codul Rutier : Capitolul 7 – Răspunderea contravențională

Articolul 95 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment ori cu amendă ca sancţiune principală şi, după caz, cu una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la Art. 96 alin. (2). (2) ..

Vezi tot articolul

Articolul 96 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Sancţiunile contravenţionale complementare au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi se aplică prin acelaşi proces-verbal prin care se aplică şi sancţiunea principală a amenzii sau avertismentului. (2) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt următoarele: a) aplicarea punctelor ..

Vezi tot articolul

Articolul 97 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) În cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, poliţistul rutier dispune şi una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative: a) reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, după caz, a dovezii înlocuitoare a acestora; b) retragerea permisului de conducere, a certificatului ..

Vezi tot articolul

Articolul 98 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate. (2) Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului. (3) Contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă li se stabilesc clase de sancţiuni cărora le ..

Vezi tot articolul

Articolul 99 Noul Cod Rutier actualizat 2017 OUG 195/2002 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa I de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice: conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puţin 10 km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv; nerespectarea ..

Vezi tot articolul

Articolul 100 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: nerespectarea semnalelor poliţiştilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale organelor ..

Vezi tot articolul

Articolul 101 Noul Cod Rutier actualizat 2017 OUG 195/2002 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a cărui valabilitate a expirat; abrogat; conducerea unui autovehicul de către o persoană cu domiciliul în România care ..

Vezi tot articolul

Articolul 102 Noul Cod Rutier actualizat 2017 OUG 195/2002 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care prezintă deficienţe periculoase sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat; abrogat; conducerea ..

Vezi tot articolul

Articolul 103 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule se dispune: a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârşit contravenţii care cumulează 15 puncte de penalizare; b) pentru o perioadă de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează ..

Vezi tot articolul

Articolul 104 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către şeful poliţiei rutiere a judeţului sau a municipiului Bucureşti pe raza căreia a fost săvârşită fapta ori de către şeful poliţiei rutiere din Inspectoratul General al Poliţiei Române, dar nu mai puţin de 30 ..

Vezi tot articolul