Codul Rutier : Capitolul 5 – Secțiunea 5 – Reguli de circulație – Obligații în caz de accident

Articolul 75 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc; b) a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul ..

Vezi tot articolul

Articolul 76 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animală, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii. (2) Poliţia rutieră dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau ..

Vezi tot articolul

Articolul 77 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat să ia măsuri de anunţare imediată a poliţiei, să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului şi să nu părăsească ..

Vezi tot articolul

Articolul 78 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se află în procesul de instruire practică a unei persoane pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorului autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre ..

Vezi tot articolul

Articolul 79 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi / sau alte pagube materiale sunt obligaţi: a) să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât ..

Vezi tot articolul

Articolul 80 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Proprietarul, deţinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul, remorcă ori tramvai a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulaţie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru ..

Vezi tot articolul

Articolul 80-1 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 În situaţiile prevăzute la art. 79 şi art. 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de poliţie sau, după caz, de societăţile din domeniul asigurărilor. Actualizat prin: OUG 69/2007 – pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile ..

Vezi tot articolul

Articolul 80-2 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparaţii la vehicule avariate au obligaţia să ţină evidenţa proprie a reparaţiilor executate, potrivit legii, şi să comunice de îndată, la cererea poliţiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta. Actualizat prin: OUG 69/2007 – pentru modificarea şi ..

Vezi tot articolul

Articolul 81 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) În vederea întocmirii dosarelor pentru despăgubire, la solicitarea societăţilor din domeniul asigurărilor, autoritatea care are în evidenţă vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunică acestora datele referitoare la proprietarii sau deţinătorii mandataţi ai vehiculelor. (2) La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a societăţilor din domeniul asigurărilor, ..

Vezi tot articolul