Codul Rutier : Capitolul 5 – Secțiunea 1 – Obligatiile participantilor la trafic

Articolul 35 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private. (2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului rutier, ..

Vezi tot articolul

Articolul 36 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Conducătorii de autovehicule şi persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcţie cu centuri sau dispozitive de siguranţă omologate trebuie să le poarte în timpul circulaţiei pe drumurile publice, cu excepţia cazurilor prevăzute în regulament. (2) Pe timpul deplasării pe drumurile publice, conducătorii motocicletelor, mopedelor şi persoanele transportate pe ..

Vezi tot articolul

Articolul 37 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să oprească imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea şi la trecerea autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare luminoasă ..

Vezi tot articolul

Articolul 38 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Conducătorii vehiculelor, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atestaţi să efectueze instruirea practică a persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere, precum şi examinatorul autorităţii competente, în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, sunt obligaţi să se supună testării aerului ..

Vezi tot articolul

Articolul 39 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să comunice poliţiei rutiere, la cererea acesteia şi în termenul solicitat, identitatea persoanei căreia i-a încredinţat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice. Actualizat prin: OUG 63/2006 – pentru modificarea şi completarea OUG 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile ..

Vezi tot articolul

Articolul 40 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Regulile de circulaţie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depăşite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare. Actualizat prin: OUG 63/2006 – pentru modificarea şi completarea OUG ..

Vezi tot articolul