Codul Rutier : Capitolul 3 – Sectiunea 2 – Permisul de conducere pentru conducătorii de vehicule

Articolul 23 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere valabil, corespunzător categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie. (2) Au dreptul de a conduce autovehicule ..

Vezi tot articolul

Articolul 23-1 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România ori care dovedesc că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să le examineze. (2) Dovada existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la Alin. (1) se face ..

Vezi tot articolul

Articolul 24 Noul Cod Rutier actualizat 2017 OUG 195/2002 (1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere şi eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitanţii îşi au domiciliul ori reşedinţa sau, în cazul celor aflaţi la studii în România, de către autoritatea competentă pe raza căreia se află instituţia de învăţământ. (2) Forma ..

Vezi tot articolul

Articolul 24-1 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Permisele de conducere se eliberează după cum urmează: a) pentru categoriile C1, C, D1 şi D – conducătorilor auto care deţin permis de conducere categoria B şi care au promovat examenul corespunzător categoriei solicitate; b) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE – conducătorilor auto care ..

Vezi tot articolul

Articolul 25 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Pentru conducătorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mică de un an de la obţinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulaţie. (2) Autovehiculele conduse de persoanele prevăzute la Alin. (1) vor purta un semn distinctiv, în condiţiile stabilite prin ..

Vezi tot articolul

Articolul 26 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Proprietarii sau deţinătorii mandataţi de autovehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri periculoase sunt obligaţi să asigure testarea anuală a conducătorilor de autovehicule atestaţi profesional, în scopul însuşirii corecte şi al respectării de către aceştia a dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publi..

Vezi tot articolul

Articolul 27 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Abrogat. (1) Persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza îsi au domiciliul sau resedinta, în conditiile prevazute la art.24 alin.(1) si (6). (2) Cetatenii români cu domiciliul în strainatate pot solicita în România obtinerea ..

Vezi tot articolul

Articolul 28 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se ţine de către poliţia rutieră, în condiţii stabilite prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative. Actualizat prin: OUG 69/2007 – pentru modificarea şi completarea  privind circulaţia pe drumurile publice din 28 iunie ..

Vezi tot articolul