Codul Rutier : Capitolul 2 – Secțiunea 2 – Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor

Articolul 11 Noul Cod Rutier actualizat 2017 OUG 195/2002 (1) Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale. (2) Înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulaţie până la scoaterea definitivă din circulaţie a unui ..

Vezi tot articolul

Articolul 12 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu excepţia celor trase sau împinse cu mâna şi a bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate ori înregistrate, după caz, şi să poarte plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni şi conţinut prevăzute de standardele în vigoare. (2) ..

Vezi tot articolul

Articolul 13 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare. (2) Autovehiculele şi remorcile din dotarea Ministerului Apărării, a Ministerului internelor şi Reformei Administrative, precum şi cele ..

Vezi tot articolul

Articolul 14 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum şi vehiculele cu tracţiune animală se înregistrează de către consiliile locale, care ţin şi evidenţa acestora. (2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării, ..

Vezi tot articolul

Articolul 15 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Odată cu realizarea operaţiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competentă eliberează proprietarului sau deţinătorului mandatat un certificat de înmatriculare, conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum şi plăcuţe cu numărul de înmatriculare. (1-1) La cererea scrisă a proprietarului unui vehicul, în certificatul de ..

Vezi tot articolul

Articolul 16 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numărului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anulează de către autoritatea care a efectuat-o, dacă se constată că au fost încălcate normele legale referitoare la aceste operaţiu..

Vezi tot articolul

Articolul 17 Noul Cod Rutier actualizat 2017 OUG 195/2002 (1) Radierea din evidenţă a vehiculelor se face de către autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulaţie a acestora, la cererea proprietarului, în următoarele cazuri: a) proprietarul doreşte retragerea definitivă din circulaţie a vehiculului şi face dovada depozitării acestuia într-un spaţiu ..

Vezi tot articolul

Articolul 18 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la data declarării ..

Vezi tot articolul

Articolul 19 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea..

Vezi tot articolul