Codul Rutier : Capitolul 2 – Secțiunea 1 – Vehiculele – Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora

Articolul 8 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul şi tramvai trebuie sa fie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante şi un stingător de incendiu, omologate. Actualizat prin: OUG 69/2007 – pentru modificarea şi completarea OUG 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice din 28 ..

Vezi tot articolul

Articolul 10 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulaţie, autovehiculele, remorcile şi tramvaiele trebuie să fie omologate în condiţiile legii. (2) Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulaţie fără a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu avizul Ministerului Administraţiei ..

Vezi tot articolul

Articolul 10 Noul Cod Rutier actualizat 2017 OUG 195/2002 (1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum şi a vehiculelor înregistrate al căror termen ..

Vezi tot articolul