Codul Rutier : Capitolul 10 – Dispoziții finale

Articolul 133 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele poliţiştilor rutieri sunt prevăzute în Anexa nr. 2. (2) Anexa prevăzută la alin. (1) poate fi modificată şi completată prin hotărâre a Guvernului, pe baza modificărilor şi completărilor aduse convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu, la ..

Vezi tot articolul

Articolul 134 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeaşi dată se abrogă Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum şi orice alte ..

Vezi tot articolul

Articolul 137 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Anexele Nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta. ANEXA Nr. 1: Categorii de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere Categoriile de vehicule pentru care se elibereaza permisul de conducere, prevazute la art. 20 alin. (2) , se definesc astfel: a) ..

Vezi tot articolul