Codul Rutier : Capitolul 1 – Dispoziții generale

Articolul 1 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, drepturile, obligaţiile şi răspunderile care revin persoanelor fizice şi juridice, precum şi atribuţiile unor autorităţi ale administraţiei publice, instituţii şi organizaţii sunt supuse dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Dispoziţiile prevăzute ..

Vezi tot articolul

Articolul 2 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Îndrumarea, supravegherea şi controlul respectării normelor de circulaţie pe drumurile publice se fac de către poliţia rutieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care are obligaţia să ia măsurile legale în cazul în care constată încălcări ale acesto..

Vezi tot articolul

Articolul 5 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrărilor, conform competenţelor ce îi revin, cu avizul poliţiei rutiere, este obligat să instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, să aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, şi să le menţină în stare corespunzătoare. (2) Administratorul drumului public sau, după ..

Vezi tot articolul

Articolul 6 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, expresiile şi termenii de mai jos au următorul înţeles: 1. Acordare a priorităţii – obligaţia oricărui participant la trafic de a nu îşi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obligă pe ceilalţi participanţi la trafic ..

Vezi tot articolul