Articolul 44 HG 1391/2006 – Regulament

Art. 44

(1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectuează, în condiţiile legii, în baza următoarelor documente:

a) fişa deţinătorului permisului de conducere;

b) originalul şi copia actului de identitate;

c) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere şi a taxei de eliberare a acestui document;

d) permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită, în original, dacă acesta există.

e) fişa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă solicitarea preschimbării s-a făcut după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere.

(2) Pe lângă documentele prevăzute la alin.(1) solicitantul trebuie să prezinte:

a) în cazul schimbării numelui- documentul care atestă acest lucru, în original şi copie;

b) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii- dovada publicării anunţului prevăzut la art.43;

(3) În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea unui nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacă a fost dată în faţa autorităţilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului Nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările ulterioare.

Mandatarul va prezenta documentele prevăzute la alin.(1), în următoarele condiţii:

a) fişa deţinătorului permisului de conducere trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere în faţa unui funcţionar diplomatic;

b) actul care atestă starea de sănătate, precum şi două fotografii de dată recentă ale titularului, din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere, trebuie să fie vizate de misiunea diplomatică;

c) declaraţia pe proprie răspundere a titularului, în faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional, cu excepţia celui depus pentru preschimbare.