Articolul 40 – Regulile de circulație se stabilesc prin regulament

Articolul 40 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002

Regulile de circulaţie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de mărfuri, celor cu mase sau cu dimensiuni de gabarit depăşite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Actualizat prin:

OUG 63/2006 – pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice din 6 septembrie 2006, Monitorul Oficial 792/2006;