Articolul 36 HG 1391/2006 – Regulament

Art. 36

(1) Rezultatul examinării la proba teoretică şi la proba practică se consemnează prin calificativul „admis” sau „respins”.

(2) Persoana declarată „Admis” la proba teoretică dar care nu se prezintă la proba practică de conducere a vehiculului în traseu, într-un termen de cel mult un an de zile de la data absolvirii cursurilor este declarată „Respins”, urmând să efectueze un nou curs de pregătire.

(3) Persoana declarată „Respins” se poate programa la un nou examen după cel puţin 15 zile de la data la care a fost declarată „Respins”, dar nu mai târziu de un an de zile de la absolvirea cursurilor, în caz contrar urmând să efectueze un nou curs de pregătire.