Articolul 34 HG 1391/2006 – Regulament

Art. 34

(1) Pentru programarea la examen în vederea obţinerii permisului de conducere, dosarul personal al solicitantului trebuie să conţină următoarele documente: a) cererea-tip, semnată de solicitant; b) fişa de şcolarizare în care se consemnează şi avizul medicului „apt pentru conducerea vehiculelor” din categoria sau subcategoria pentru care se solicită examinarea. Fişa medicală se păstrează la unitatea autorizată care a pregătit candidatul; c) certificatul de cazier judiciar; d) copia actului de identitate; e) chitanţele de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere.

(2) Programarea la primul examen a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere se efectuează de către unităţile autorizate la care aceştia au urmat cursurile de pregătire teoretică şi practică.

(3) Titularul unui permis de conducere care solicită obţinerea de noi categorii sau subcategorii, trebuie să depună la dosarul de examinare, pe lângă documentele prevăzute la alin.(1) şi o copie a permisului de conducere.

(4) Cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate care solicită obţinerea permisului de conducere trebuie să depună la dosarul de examinare pe lângă documentele prevăzute la alin.(1), o declaraţie autentificată la notar din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat sau anulat, precum şi documente din care să rezulte că are o locuinţă deţinută în proprietate sau închiriată în România.