Articolul 33 HG 1391/2006 – Regulament

Art. 33

(1) Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să aibă vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi, pentru subcategoriile A1 şi B1;

b) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi, pentru categoriile A, B, BE, C, C1, CE, C1E şi Tr;

c) să aibă vârsta de cel puţin 21 ani împliniţi, pentru categoriile D, DE, Tb şi Tv, precum şi pentru subcategoriile D1 şi D1E;

d) să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea;

e) să nu fi fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul;

f) în cazul în care a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru una din infracţiunile prevăzute la lit. e) să facă dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.116 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere.

g) să fie aptă din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sat tramvaie pe drumurile publice.

(2) Condiţia prevăzută la litera g) a alin. (1) operează până la data aderării României la Uniunea Europeană.