Articolul 28 HG 1391/2006 – Regulament

Art. 28

(1) Deţinătorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonor antifurt.

(2) Durata semnalului emis de sistemul prevăzut la alin.(1) nu trebuie să fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie să depăşească pragul fonic prevăzut în reglementările legale în vigoare.

(3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanşează la trecerea, în imediata apropiere, a altui vehicul.