Articolul 26 – Testarea anuală a conducătorilor atestați profesional

Articolul 26 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002

Proprietarii sau deţinătorii mandataţi de autovehicule care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri periculoase sunt obligaţi să asigure testarea anuală a conducătorilor de autovehicule atestaţi profesional, în scopul însuşirii corecte şi al respectării de către aceştia a dispoziţiilor legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice.