Articolul 222 HG 1391/2006 – Regulament

Art. 222

Cu ocazia preschimbării permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model nou, echivalarea dintre vechile şi noile categorii se face după cum urmează:

a) categoria G cu categoria A;

b) categoria A cu categoria A;

c) categoria B cu categoria B;

d) categoria C cu categoria C;

e) categoria D cu categoria D;

f) categoriile C, E şi/sau C + E cu categoria CE;

g) categoriile B, C, E şi/sau B + E şi C + E cu categoriile BE şi CE;

h) categoriile C, D, E şi/sau C + E şi D + E cu categoriile CE şi DE;

i) categoriile B, C, D, E şi/sau B + E, C + E si D + E cu categoriile BE, CE şi DE;

j) categoria F cu categoria Tr;

k) categoria H cu categoria Tb;

l) categoria I cu categoria Tv.