Articolul 20 – Dispoziții generale privind permisul de conducere

Articolul 20 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002

(1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie, tractoare folosite exclusiv la exploatările agricole şi forestiere sau maşini autopropulsate, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere corespunzător.

(2) Permisele de conducere se eliberează pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.

(3) Descrierea categoriilor de vehicule prevăzute la alin. (2), pentru care se eliberează permise de conducere, este prevăzută în anexa nr. 1.

(4) Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:

a) 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;

b) 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;

c) 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;

d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1 E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A;

e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv.

Actualizat prin:

Legea 203/2012 – pentru modificarea şi completarea OUG 195 / 2002 privind circulaţia pe drumurile publice din 9 noiembrie 2012, Monitorul Oficial 760/2012;