Articolul 19 – Reglementarea înmatriculării, înregistrării și radierii vechiulelor

Articolul 19 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002

Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.