Articolul 176 HG 1391/2006 – Regulament

Art. 176

Se interzice conducătorului de autovehicul care transportă mărfuri sau produse periculoase:

a) să provoace şocuri autovehiculului în mers;

b) să fumeze în timpul mersului ori să aprindă foc la oprire sau staţionare, la o distanţă mai mică de 50 m de autovehicul;

c) să lase autovehiculul şi încărcătura fără supravegherea sa, a însoţitorului ori a unei alte persoane calificate;

d) să remorcheze un vehicul rămas în pană;

e) să urmeze alte trasee sau să staţioneze în alte locuri decât cele stabilite, precum şi pe partea carosabilă a drumului pe timp de noapte;

f) să transporte alte încărcături care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;

g) să permită prezenţa în autovehicul a altor persoane, cu excepţia celuilalt conducător, a însoţitorilor sau a celor care încarcă ori descarcă mărfurile sau produsele transportate;

h) să intre pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;

i) să păstreze în autovehicul rezerve de combustibil in ambalaje care nu sunt special confecţionate în acest scop.