Articolul 149 HG 1391/2006 – Regulament

Art. 149

(1) Conducătorul de autovehicul sau tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obţinerii permisului de conducere are obligaţia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm şi diametrul punctului de 10 mm, după cum urmează:

a) la motocicletă, în partea din spate lângă numărul de înmatriculare;

b) la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe lunetă, în partea stângă jos;

c) la autovehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe caroserie, în partea din spate stânga sus;

d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe luneta ultimului vagon, în partea din spate stânga sus;

e) la autovehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos şi pe caroseria remorcii, în partea din spate stânga sus.

(2) Conducătorului de vehicul prevăzut la alin.(1) îi este interzis:

a) să conducă autovehicule care transportă mărfuri sau produse periculoase;

b) să conducă vehicule destinate testării sau cele pentru probe;

c) să conducă vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.