Articolul 143 HG 1391/2006 – Regulament

Art. 143

Se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor:

a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;

b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia „Staţionarea interzisă” şi a marcajului cu semnificaţia de interzicere a staţionării;

c) pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m;

d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice; e) în pante şi în rampe;

f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia „Staţionare alternantă”, în altă zi sau perioadă decât cea permisă, sau indicatorul cu semnificaţia „Zona de staţionare cu durată limitată” peste durata stabilită.