Articolul 133 – Modele indicatoare și mijloace luminoase – Anexa 2 Cod Rutier

Articolul 133 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002

(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor şi semnalelor luminoase, precum şi semnalele poliţiştilor rutieri sunt prevăzute în Anexa nr. 2.

(2) Anexa prevăzută la alin. (1) poate fi modificată şi completată prin hotărâre a Guvernului, pe baza modificărilor şi completărilor aduse convenţiilor şi acordurilor internaţionale în domeniu, la care România este parte.