Articolul 128 HG 1391/2006 – Regulament

Art. 128

(1) Se interzice mersul înapoi cu vehiculul: a) în cazurile prevăzute la art. 126, cu excepţia lit. d); b) pe o distanţă mai mare de 50 m; c) la ieşirea de pe proprietăţi alăturate drumurilor publice.

(2) În locurile în care mersul înapoi este permis dar vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducătorul acestuia este dirijat de cel puţin o persoană aflată în afara vehiculului.

(3) Persoana care dirijează manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligată să se asigure că manevra se efectuează fără a pune în pericol siguranţa participanţilor la trafic.

(4) Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomandă dotarea autovehiculelor şi cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.