Articolul 121 – Respingerea plângerii împotriva procesului-verbal

Articolul 121 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002

(1)ABROGAT În cazul în care instanta învestita cu solutionarea cauzei a respins plângerea contravenientului împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara, îsi produce efectele dupa data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti si expirarea valabilitatii dovezii înlocuitoare a permisului de conducere.

(2) Executarea sancţiunii contravenţionale complementare se prescrie în acelaşi termen în care se prescrie sancţiunea contravenţională principală.

Actualizat prin:

OUG 69/2007 – pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice din 28 iunie 2007, Monitorul Oficial 443/2007;