Articolul 113 – Restituirea permisului de conducere

Articolul 113 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002

(1) Permisul de conducere se restituie titularului:

a) la expirarea perioadei de suspendare;

b) abrogată;

c) la încetarea măsurii de siguranţă prevăzute la art. 112 lit. c) din Codul penal;

d) abrogată;

e) în baza hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost anulat;

f) la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în condiţiile art. 97 alin. (4), certificată printr-un act medico-legal.

(1-1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.

(1-2) În situaţia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (1-1), Inspectoratul General al Poliţiei Române comunică sancţiunea aplicată autorităţii străine care a eliberat documentul.

(2) Permisul de conducere se restituie de către poliţia rutieră în condiţiile stabilite în regulament.

Actualizat prin:

Legea 187/2012 – pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal din 24 octombrie 2012, Monitorul Oficial 757/2012;

OUG 69/2007 – pentru modificarea şi completarea OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice din 28 iunie 2007, Monitorul Oficial 443/2007;