Articolul 10 – Interdicția de circulație a vehiculelor ce nu corespund din punct de vedere tehnic

Articolul 10 Noul Cod Rutier actualizat 2017 OUG 195/2002

(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum şi a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat ori este anulată.

(2) Constatarea deficienţelor vehiculelor se face de către poliţia rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, împreună cu instituţiile abilitate de lege

Actualizat prin:

OG 14/2017 pdf –  in vigoare de la 2 Septembrie 2017